Wybierz język:

Oferta

Oferta

Co oferujemy?Przebieg zleceniaGdzie i jak wysłać?
1. Poszukiwania genealogiczne
a. odnalezienie najstarszych przodków po mieczu od strony ojca lub matki
b. określenie najstarszego gniazda rodowego
c. odnalezienie dowodów nadania szlachectwa i innych ważnych odznaczeń dla osób z rodu, jeśli takie były
d. ustalenie herbu rodowego jego restaurację, odnowę
e. etymologia nazwiska i imion
f. poszukiwania konkretnej osoby z rodu

2. Wykonanie na zlecenie
a. drzewa rodowego
b. rodzinnej strony internetowej
c. wywiady z wybitnymi postaciami reprezentującymi daną rodzinę. Materiał zostanie zmontowany i udostępniony, jako pamiątka dla kolejnych pokoleń na ustalonym nośniku lub zamieszczony na stronie internetowej rodziny

3. Wirtualna archiwizacja skanów
a. zdjęć
b. klisz
c. ważnych dokumentów dla rodziny np: certyfikaty, dyplomy, akty nadania szlachectwa i herbu

4. Sprzedaż skarbów z herbem rodowym
a. puzzle
b. ozdobna bombka świąteczna
c. polskie zastawy porcelanowe z dekoracją herbową
d. kufle z elementem herbu
e. jesteśmy otwarci na pomysły klientów i współpracę z artystami ludowym

– koszty zależne od zlecenia

1. Poniżej znajdziesz dwa formularze, które określą Twoje zamówienie
a. Formularz B1
b. Formularz B2
2. W odniesieniu do otrzymanych i prawidłowo wypełnionych formularzy
c. określimy cenę zaliczki
d. przygotujemy umowę
e. ustalimy z Państwem spotkanie, gdzie podpiszemy umowy
f. przed podpisaniem umowy zostaną omówione wszelkie sugestie, propozycje, uwagi drogą mailową
g. po podpisaniu umowy oczekujemy na przelew zaliczki
h. w momencie potwierdzenia przelewu na wskazane konto firmy zostanie
– przydzielony Państwu archiwista, który zajmie się zleceniem
– otworzymy prywatne konto, gdzie będzie można śledzić przebieg zlecenia i utrzymywać kontakt z firmą
3. Wybrany formularz należy
i. pierwszy lub drugi wypełnić drukowanymi literami, podpisać, zeskanować, następnie: wysłać na adres e-mail firmy. Oryginał prosimy wysłać listownie na adres firmy umieszczony w zakładce Kontakt. Prosimy o zrobienie dla Siebie kopii.
j. zaznaczamy, że w przypadku poszukiwań w niektórych ośrodkach naukowych, instytucjach państwowych i zagranicznych może być potrzeba podpisania dodatkowych umów tj. u notariusza i tłumacza przysięgłego, w których zezwalają Państwo na reprezentowanie Was w poszukiwaniach przez wyznaczone osoby z firmy Poszukiwacze Przodków.
Kopię papierową prosimy o przesłanie na adres firmy:

Poszukiwacze Przodków – Łukasz Przelaskowski
Rynek 14/57
57-200 Ząbkowice Śląskie

Numer konta bankowego:
Idea Bank: 29 1950 0001 2006 0631 7159 0002

SWIFT Idea Bank to: IEEAPLPA
W zależności od celu opłaty należy przygotować przelewy następująco:

Z tytułu zawarcia umowy

Temat przelewu: Numer umowy

Uwagi:
Numer umowy – jest przydzielany po podpisaniu umowy
Data – prosimy o wpisywanie w formacie dd-mm-rrrr

Jednocześnie informujemy, iż SWIFT banku korespondencyjnego dla Idea Bank to RCBWPLPW, który należy podać w tytule przelewu w celu sprawniejszej jego realizacji.

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube