Wybierz język:

Witajcie Poszukiwacze Przodków!

O nas

Jeśli trafiliście na naszą stronę, to z pewnością przywiodła Was tutaj ciekawość. To właśnie jej niezaspokojenie rodziło przez tysiące lat w naszych Przodkach chęć odkrywania prawdy, wszelkich niezrozumiałych tajemnic, przemierzania szeroko rozumianych granic, zabronionych przez rozmaite religie, kultury i obyczaje. Ciekawość wyzwalała emocje, której moce budziły umysł do prężniejszego myślenia a ciało, z podniesioną dawką adrenaliny, do mocniejszego opierania się na trudy, napotykane podczas podróży w nieznane.

To ciekawość pozwalała na konstruowanie niesamowitych projektów, różnymi możliwymi sposobami, w danym miejscu i czasie. W epoce pokoju i dobrobytu XXI wieku na co dzień korzystamy z setek różnych urządzeń, wynalazków. Kształcimy się, przemieszczamy oraz żyjemy w oparciu o wiedzę, zdobytą przez setki pokoleń wielu narodowości, z którą często mamy więcej wspólnego niż tego moglibyśmy się domyślić.

Każdy z nas posiada swoje korzenie rodzinne. Prowadzą one w daleką przeszłość, nierzadko poza obecne granice kraju, w którym mieszkamy, języka, jakim się posługujemy a także kultury i wiary, jakich przestrzegamy na co dzień. Kim byli nasi przodkowie, skąd przyszli, jaka jest geneza naszego nazwiska? Czy byli wielkimi wojownikami, rzemieślnikami, budowniczymi, czy zaliczali się w poczet szlachty lub dworzan, czy mieli herb? Jeśli tak, jak go zdobyli? Czy byli w posiadaniu wielkich majątków i gruntów, wreszcie gdzie znajdują się ich najstarsze mogiły rodowe? Czy sąsiad, który ma identyczne nazwisko, może mieć z nami wspólnego przodka?

Nazywam się Łukasz Przelaskowski. Jako pasjonat, historyk z wykształcenia, archiwista rodu Przelaskowskich herbu Srzeniawa, zachęcam Was, abyście obudzili w sobie tę Ciekawość i spróbowali wraz ze mną i Moją Drużyną odbyć przygodę życia. Od dziś możecie razem z nami odkryć prawdę zamierzchłej przeszłości Waszych Przodków! Czas nie szczędzi nikogo, ale pozostaje po nas pamięć w postaci tego, czego dokonamy za życia. Macie obecnie możliwość wpisania się na karty historii dla Waszych przyszłych pokoleń.

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube