Wybierz język:

Headline

An est moderatius mediocritatem eu cum latine deserunt

Prelekcja o historii Rodła i Rodzie Kłopockich.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

W czwartkowy wieczór, 11 grudnia 2014r. w bibliotece pedagogicznej spotkały się osoby zainteresowane tematem Rodła i jego twórczyni oraz Związkiem Polaków w Niemczech. Impulsem do zorganizowania spotkania było wydanie książki pt. „Janka Kłopocka” pod red. T. Lissowskiego, będącą biografią autorki Rodła.

Spotkanie poprowadzili: Jacek Kłopocki reprezentujący Stowarzyszenie Rodu Kłopockich i Elżbieta Horowska, reprezentująca Bibliotekę Pedagogiczną z Ząbkowic Śląskich.

Dziękujemy Panu Jackowi Kłopockiemu za przekazanie książki o Janinie Kłopockiej Bibliotece Pedagogicznej, gdzie jeszcze jeden egzemplarz nabył Łukasz Przelaskowski do prywatnego archiwum.

Pan Łukasza Przelaskowski, jako reprezentant Fundacji Rodu Przelaskowskich i jednocześnie firmy Poszukiwacze Przodków przedstawił w skrócie historię rodu, cele statutowe Fundacji, a dalej rozwinął kilka tematów, jako propozycje do wspólnych działań na przyszłość.

Wszystkie zainteresowane osoby zakupem książki T. Lissowskiego pt. Janka Kłopocka [ przyp. aut. twórczyni słynnego Rodła dla Związku Polaków w Niemczech w dwudziestoleciu międzywojennym] odsyłam do krótkiej prezentacji, gdzie znajdują się szersze informacje: https://issuu.com/lucasprzelaskowski

 

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube